VÄLJ GALLERI:

Under rubriken Målningar i menyraden ovan kan man välja att titta på bilder i ett antal olika gallerier. Bilderna visas som småbilder, men de förstoras om man klickar på dem. Storleken på den stora bilden varierar beroende på hur god kvalitet bilden av den avfotograferade tavlan har. 

Gallerierna med årtal består av målningar vi kunnat datera medan gallerierna med nummer 1-4 är odaterade och har ibland hämtats från internetsidor. I takt med att vi vet aktuellt år placeras bilderna in i årtalsgallerierna. Samtidigt avser vi att ersätta sämre kopior med bättre.

MÅLNINGAR - FÖR LÄSPLATTOR OCH SMARTPHONES SE NEDAN:

Skärgårdssommar 1906, privat ägo

FÖR LÄSPLATTOR OCH SMARTPHONES